Advokatska kancelarija Beograd„Ječmenice R. Ivana“ Mlada i perspektivna advokatska kancelarija posvećena rešavanju vaših pravnih problema.

„MI SMO TU ZBOG VAS, A NE OBRATNO!“

U svom radu to nikad ne zaboravljamo

Vođeni krilaticom – „klijent je centar našeg sveta“, ulažemo ogroman rad, trud i entuzijazam u cilju besprekornog pružanja pravne pomoći.
Specijalizovani smo u  pružanja usluga u domenu privrednog prava, prava stranaca, kao i svih vrsta građanskih postupaka.
Odlikuju nas otvorenost i iskrenost, tako da možete očekivati da ćemo vaš pravni problem analizirati iz više uglova, pritom vam ukazavši na sve relevantne činjenice od kojih može zavisiti vaš uspeh u sporu.

NAŠ ADVOKATSKI TIM

Ivan Ječmenica

Obrazovanje:
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, master studije Radno i socijalno pravo (2012. god.)
Članstvo:
Advokatska komora Beograda (2014. god.)
Oblasti:
Privredno pravo, Prava stranaca, Osnivanje privrednih društava i statusne promene, Nekretnine, Razvodi i izdržavanja, Svojina i smetanje poseda, Radno pravo, Nasledno pravo, Stečaj i reorganizacija, Ugovorno pravo, Naknade štete, Prekršajno pravo, Krivično pravo.

Osnivač advokatska kancelarija Beograd, advokat Ivan Ječmenica, završio je Pravni fakultet u Beogradu sa visokom prosečnom ocenom, kao i master-studije na modulu Radno i socijalno pravo. Višegodišnjim radom se specijalizovao u pružanju usluga iz oblasti privrednog, radnog, prava stranaca  i građanskog prava (porodično, stvarno, nasledno i ugovorno).  Generalni je sekretar Udruženja mladih pravnika, i jedan  od koautora knjige „Rečnih pravnih pojmova“, izdate od strane Pravnog fakulteta u Beogradu. Govori engleski i francuski jezik.

Advokatska kancelarija Beograd

OBLASTI RADA

Vesti iz advokature

Najnovije

ADVOKAT ZA VIZE

Svaka država na svetu, ma koliko bila liberalna i otvorena, ima potrebu da zadrži određeni vid kontrole kada je... read more

ADVOKATSKA KANCELARIJA ZA GDPR – ADVOKAT ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI (PRIVACY POLICY)

Domaću poslovnu javnost je poslednjih meseci veoma zaintrigiralo pitanje primene Uredbe (EU) o zaštiti fizičkih lica u odnosu na... read more

ADVOKAT ZA STRANCE – RADNA DOZVOLA ZA POSEBNE SLUČAJEVE ZAPOŠLJAVANJA STRANACA

S obzirom da smo već pisalo o opštem režimu dobijanja radnih dozvola za strance, vreme je da vas advokat... read more

ZAKON O STRANCIMA REPUBLIKE SRBIJE – NAJVAŽNIJE NOVINE

Novi Zakon o strancima („Sl. Glasnik RS, broj 24 od 26 marta 2018.) stupio je na snagu 3. oktobra... read more

Pružili smo advokatske usluge

Našim klijentima