NEKRETNINE

  • Pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti u Katastru

  • Sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti

  • Sastavljanje ugovora o izgradnji nepokretnosti

  • Dokumentacija u vezi pribavljanja građevinskih, lokacijskih i upotrebnih dozvola

  • Uknjižba prava svojine na nepokretnostima u Katastru nepokretnosti

  • Konstituisanje (upis) hipoteke na nepokretnostima u Katastru nepokretnosti

  • Proveravanje dokumentacije pre kupovine nepokretnosti

  • Zastupanja u postupcima radi otklanjanja nedostataka na nepokretnostima