Advokatska kancelarija Beograd„Ječmenice R. Ivana“ Mlada i perspektivna advokatska kancelarija posvećena rešavanju vaših pravnih problema.

„MI SMO TU ZBOG VAS, A NE OBRATNO!“

U svom radu to nikad ne zaboravljamo

Vođeni krilaticom – „klijent je centar našeg sveta“, ulažemo ogroman rad, trud i entuzijazam u cilju besprekornog pružanja pravne pomoći.
Specijalizovani smo u  pružanja usluga u domenu privrednog prava, prava stranaca, kao i svih vrsta građanskih postupaka.
Odlikuju nas otvorenost i iskrenost, tako da možete očekivati da ćemo vaš pravni problem analizirati iz više uglova, pritom vam ukazavši na sve relevantne činjenice od kojih može zavisiti vaš uspeh u sporu.

Naš tim advokata

ZA SAJT

Advokat Ivan Ječmenica
Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, master studije Radno i socijalno pravo
Članstvo: Advokatska komora Beograda
Oblasti: Privredno pravo, Prava stranaca, Osnivanje privrednih društava i statusne promene, Trgovinsko
pravo i Radno pravo.
Govori engleski i francuski jezik.

SRKI SAJT CANVA

Advokat Srđan Kašiković
Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Članstvo: Advokatska komora Beograda
Oblasti: Nekretnine, Pravo intelektualne svojine, Stečaj i Likvidacija, Porodično pravo i Nasledno
pravo.
Govori engleski jezik.

Advokat Aleksa Tomić

Advokat Aleksa Tomić
Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Članstvo: Advokatska komora Beograda
Oblasti: Sportsko pravo, Parnice, Naknade štete, Osiguranja, Poresko pravo i IT pravo.
Govori engleski jezik.

Vesti iz advokature

Najnovije

zapošljavanje stranaca u srbiji

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U SRBIJI

Najnovije izmene Zakona o zapošljavanju stranaca učinile su da se izgradi jedan novi zakonodavni okvir za zapošljavanje stranaca u... read more

elektronsko osnivanje doo

ELEKTRONSKO OSNIVANJE DOO FIRMI

17. maj ove godine označio je postavljanje još jedne kockice u mozaiku zvanom digitalizacija državne uprave u Srbiji. Naime,... read more

izmene zakona o strancima

IZMENE ZAKONA O STRANCIMA I ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Početkom avgusta stupile se na snagu Izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca. Kao glavna... read more

sklapanje braka stranaca

SKLAPANJE BRAKA STRANACA U SRBIJI

Republika Srbija je postala veoma popularna destinacija za strane državljane koji žele da obave proceduru sklapanja civilnog braka. Ovakvu... read more