Blog

advokatska kancelarija iz beograda

IZDRŽAVANJE MALOLETNE DECE I SUPRUŽNIKA – ALIMENTACIJA

Naš poznati glumac, Nikola Simić u, ulozi Dimitrija Pantića, u filmu „Tesna koža“, isprovociran jadikovkama svoje dece koji traže novac za radnu svesku iz engleskog (sin) i šminku (kćerka) izgovara čuvenu repliku: „Ja što sam izrodio, to ću i da teglim, ali ono što je višak ću da izbacim napolje – vi ste gospođice ta kap od koje ću da se prelijem“. Ova replika, dočarana veštom glumačakom gestikulacijom Nikole Simića, ukazuje kroz kakve sve muke  prolaze očevi, najpoznatiji dužnici izdržavanja, da bi svojoj deci pružili egzistencijalnu potporu. Pitanje izdržavanja (alimentacije), bilo da je ona dobrovoljna (kao u slučaju Dimitrija Pantića) ili pak prinudna, tangira svaku porodicu. U redovima koji slede ukazaćemo vam na ključne stvari koje treba da znate u vezi sa alimentacijom.

ŠTA JE ALIMENTACIJA I KO JE DUŽAN DA JE PLAĆA?

Alimentacija predstavlja novčani iznos koji dužnik izdržavanja plaća u korist poverioca izdržavanja radi zadovoljenja njegovih osnovnih egzistencijalnih potreba. Smisao alimentacije se sastoji u obezbeđivanju materijalne potpore licu, koje nema dovoljno sredstava za izdržavanje, u vidu pokrivanja troškova za ishranu, odeću, obuću, higijenu, obrazovanje i društveni život. U srpskom pravu, pitanje alimentacije spada u korpus porodičnog prava i regulisano je Porodičnim zakonom.

U domaćem pravu, pod određenim zakonom propisanim uslovima, pravo na alimentaciju imaju: supružnici i vanbračni partneri, majka deteta, maloletna i punoletna deca, roditelji, adoptivni srodnici (usvojitelji i usvojenici), brat i sestra, očuh, maćeha i pastorak.

IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA I VANBRAČNIH PARTNERA

Supružnici (lica u braku) i vanbračni partneri su dužni da se međusobno izdržavaju kako za vreme trajanja braka odnosno vanbračne zajednice tako i nakon njihovog prestanka. Ipak da bi postojala obaveza izdržavanja supružnika odnosno vanbračnog partnera neophodno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

1) supružnik odnosno vanbračni partner nema dovoljno sredstava za izdržavanje
2) supružnik odnosno vanbračni partner je nesposoban za rad ili nezaposlen

Treba naročito biti obazriv i ovo imati u vidu. Ako supružnik planira da traži izdržavanje od lica od koga se razvodi, zahtev za plaćanje alimentacije može da postavi najkasnije do završetka glavne rasprave u postupku razvoda braka. Ako zakasni biće prekludiran (izgubiće pravo), osim u situciji kada dokaže da tužbu za alimentaciju nije podneo iz opravdanih razloga, pa istu podnese u roku od godinu dana od prestanka braka. Ovo će biti na primer slučaj kada je supružnik zastrašivan i izložen pretnji ukoliko podnese tužbu za alimentaciju pa nakon izvesnog vremena, a u okviru zakonskog roka od jedne godine, skupi hrabrosti da podnese tužbu.

IZDRŽAVANJE MAJKE DETETA

Pored supružnika i vanbračnih partnera, zakonodavac je prepoznao još jednu kategoriju lica koja imaju pravo na izdržavanje, a da pritom to pravo vuku iz neke vrste emotivne (ljubavne) veze. U pitanju je majka deteta. Dakle, da bi stekla pravo na izdržavanje majka deteta ne mora da bude, niti da je bila u braku odnosno vanbračnoj zajednici sa ocem deteta. Jedini uslov koji majka deteta mora da ispuni je da nema dovoljno sredstava za izdržavanje. Ovde treba učiniti važnu napomenu – ovim pravom majke se ne dira u pravo novorođenog deteta na izdržavanje od svoga oca.

Trajanje prava na izdržavanje majke deteta je vremenski ograničeno na vreme od tri meseca pre porođaja i godinu dana posle porođaja. Međutim, zakon propisuje da majka deteta i pored ispunjavanja uslova koji se tiču materijalne oskudice, neće imati pravo na izdržavanje ako bi prihvatanje njenog zahteva predstavljalo očiglednu nepravdu za oca deteta. Da li neke okolnosti predstavljaju očiglednu nepravdu je pitanje koje će u svakom konkretnom slučaju da utvrdi sud. Mišljenja smo da, pod određenim uslovima, ima mesta primeni ove odredbe ako majka deteta učini preljubu, pa zbog toga prestane emotivna veza.

IZDRŽAVANJE DECE

Maloletno dete (dete do navršenih 18 godina) ima pravo na izdržavanje od svojih roditelja. Naime, obaveza izdržavanja deteta je, po zakonu, najvažnija dužnosti roditelja i ona postoji čak i ako je roditelj u potpunosti lišen roditeljskog prava. Rečju, izdržavanje dece nema alternativu! Pitanje plaćanja alimentacije se najčešće poteže prilikom razvoda braka. Ako supružnici imaju maloletnu decu, sud će u presudi povodom tužbe za razvod odlučiti i o tome kom roditelju se dete/deca poveravaju radi samostalnog vršenja roditeljskog prava, kao i o iznosu alimentacije koji je dužan da plaća drugi roditelj.

Pored maloletne dece, pravo na izdržavanje od roditelja, pod određenim uslovima, imaju i punoletna deca. Porodični zakon predviđa dve situacije kada punoletno dete ima pravo na izdržavanje od roditelja:

1) ako je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje, svedok takvo stanje traje
2) ako se nalazi na redovnom školovanju, a najkasnije do navršene 26. godine

Sudska praksa je na stanovištu da se pod redovnim školovanjem ne smatraju specijalizacije, niti doktorske studije. Pored toga, da bi imao pravo na izdržavanje po ovom osnovu, student mora da relativno uredno polaže ispite i izvršava druge fakultetske obaveze.

Osim roditelja, obavezu izdržavanja maloletne i punoletne dece imaju baba i deda odnosno prababa i pradeda pod uslovom da roditelji nisu živi ili da nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje dece.

Na koncu, maloletno dete ima pravo na izdržavanje od punoletnog brata ili sestre odnosno od maloletnog brata ili sestre koji stiču zaradu ili imaju prihode od imovine. Obaveza izdržavanja braće i sestara je supsedijarne prirode I postoji samo ako roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje.

KRITERIJUMI ODREĐIVANJA IZDRŽAVANJA I VISINA IZDRŽAVANJA

Visinu izdržavanja sud određuje nakon što utvrdi potrebe poverioca izdržavanja (npr. deca) I mogućnosti dužnika izdržavanja (npr. roditelji). Prilikom određivanja visine izdržavanja sud je dužan da vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Pod minimalnom sumom izdržavanja se podrazumeva novčani iznos koji kao naknadu za hranjenike odnosno za lica na porodičnom smeštaju periodično utvrđuje Ministarstvo za rad. Ova naknada u 2018. godini iznosi 25.680,oo dinara, pri čemu doprinos izdržavanja oba roditelja, u zbiru, treba da približno odgovara ovako određenoj minimalnoj sumi izdržavanja.

Potrebe poverioca izdržavanja zavise od više različitih okolnosti: uzrasta, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda i drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Tako, nisu iste potrebe deteta predškolskog i školskog uzrasta, deteta koje pohađa osnovnu i deteta koje pohađa srednju školu. Po pravilu, što je dete starije, to su njegove potrebe, u pogledu: ishrane, odeće, higijene, školskih aktivnosti, društvenog života, veće pa zahtevaju veća novčana izdvajanja na ime alimentacije.

Sa druge strane, mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica, kao i drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Dakle, čak i ako je roditelj nezaposlen i nema imovine, to ne znači da je oslobođen od obaveze da izdržava svoje dete, jer se od roditelja zahteva proaktivan odnos u smislu potrage za poslom.

Poverilac izdržavanja je slobodan da izabere da li će zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom iznosu (npr. 15 hiljada dinara) ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (npr. 30% od zarade).

Ako se visina izdržavanja određuje u procentualnom iznosu od redovnih mesečnih novčanih primanja, zakon predviđa da ona, po pravilu, ne može biti niža od 15%, niti veća od 50% od zarade umanjene za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Prilikom određivanja visine izdržavanja sudovi moraju da imaju u vidu imperativ da alimentacija treba da omogući detetu najmanje isti nivo životnog standarda kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Dakle, ako roditelj, zahvaljujući svojim primanjima i imovini, sebi može da priušti život „na visokoj nozi“ sud će to imati u vidu, te dosuditi u korist deteta veći iznos alimentacije kako bi i ono doseglo identičan standard života.

Za više informacija najbolje je da se obratite advokatu.

                                                                  

Share this post

Comments (10)

 • Dragan

  Imam dva punoletna sina kojima redovno placam izdrzavanje po 100 eura mesecno (u dinarima). Stariji sin sledeće godine zavrsava masters studije i verovatno ce posle upisati doktorske studije. Mladji sin je prosle godine upisao jedan fakultet i nije prosao godinu pa je sada upisao drugi fakultet opet prvu godinu. Da li stariji sin ima pravo na izdrzavanje i na doktorskim studijima i mladji sin ako po drugi put upisuje istu godinu na drugom fakultetu? U zakonu ne vidim sta tačno znači pojam „redovno školovanje“ i ne vidim da je zakon tačno opisao da li mora da se daje godina za godinom ili moze da se obnavlja godina i menjaju fakulteti.

  23. septembar 2018. at 09:32
  • Dragan

   Hvala na odgovoru ali ako mozete recite mi koliko jos puta mladji sin moze upisivati prvu godinu? Kaze se da student mora relativno redovno da polaze ispite i izvrsava obaveze sto ovde ocigledno nije slucaj. Gde je granica izmedju redovnog i neredovnog izvrsavanja studentskih obaveza?

   24. septembar 2018. at 16:06
 • Ana

  Postovanje.Zelela bih da vas pitam,kako se utvrdjuje iznos alimentacije,ako je osoba prijavljena na minimalac,a prima skoro cetiri puta vecu platu preko racuna?Unapred hvala.

  24. septembar 2018. at 00:04
 • Mirjana

  Poštovani,
  Napustila sam vanbračnu zajednicu u kojoj sam bila psihički zlostavljana. Imamo dete od 4 godine. Podnela sma tužbu za starateljstvo i alimentaciju. On je stalno zaposlen, sa prijavljenim prihodom od 70.000,00 RSD. Sada je odlučio da otvori nešto privatno i u dogovoru sa firmom biće mu na račun uplaćivan neki minimalac, a ostalo na ruke. Samim tim će na nepošten način davati minimalni iznos alimentacije. Šta mogu da uradim u ovakvom slučaju da se izborim za prava svog deteta i sebe?

  Hvala!

  26. septembar 2018. at 10:26
 • Vera

  Postovani,
  Da li naplata alimentacije ima prednost nas sudskim izvrsenjem? Hvala unapred.

  7. oktobar 2018. at 11:50
 • Marija

  Postovani, da li dug za alimentaciju zastareva? Razveli smo se 2013.god i skupilo se oko 60000 duga da li imam pravo da ga tuzim? Jer preskace mesece i kasni sa uplatama. Nije prijavljen a radi. I koja je procedura za naplatu duga, da li može da ide u zatvor? Hvala puno

  12. oktobar 2018. at 20:35
 • Andrej

  Postovani,placam alimentaciju sudskom odlukom u iznosu 30 procenata zarade za jedno maloletno dete.U medjuvremenu sam se ozenio i dobio jos dvoje dece.Bivsa supruga se udala i takodje dobila jos dvoje dece.U radnom je odnosu.Da li postoji osnov za promenu visine alimentacije u smislu smanjenja i na sta se treba pozvati?Hvala.

  11. novembar 2018. at 18:13
 • Slavica

  Gospodine Ječmenica, moj sin i snaja su podneli zahtev za razvod, posle 14 god. zajedničkog života, od toga 9 u braku. Nemaju dece, nažalost. Sin ne radi, povremeno prodaje stvari na pijaci, ne može nikako da nađe neki stalan posao. Snaja radi u štampariji, plata joj je 50.000 dinara, na račun prima minimalac, ostatak na ruke. Sin ima 38 godina.. Da li on ima pravo da traži izdržavanje od svoje žene?

  27. novembar 2018. at 23:42
 • miroslav

  postovani ,razveo sam se od zene koja je lagala na sudu da nije vise mogla da izdrzi u braku skrivajuci istinu da je nasla drugog ,imamo dvoje dece od kojeg je jedno bolesno od autizma,sud je odredio da po njenoj ponudi isplacuje za dvoje dece 12 hiljada din sto je veoma malo ,ona se u medjuvremenu udala za tog istog koji ima deviznu penziju od oko tri hiljade evra mesecno ,dali imam pravo da trazim od suda da se poveca alimentacija?i zanima me do koliko godina mora da placa alimentaciju za bolesno dete?hvala.

  12. decembar 2018. at 15:01
 • Milica

  Muz i ja smo se razveli pre 2 godine,ja brinem o nasa tri deteta,sud mu je odredio alimentaciju 30.000 ali je on nikada nije dao.Odjavio se sa adrese ali na istoj povremeno zivi,jer je na relaciji inostranstvo -Srbija.Tamo radi na crno,i u procesu je dobijanja papira.Ovde se nista ne vodi na njega.Inace ja sam ostala da zivim sa decom u nasoj zajednickoj kuci.Sama brinem o deci.Kako da ga nateram da placa alimentaciju???

  5. januar 2019. at 00:34

Ostavite odgovor