Blog

OSNIVANJE FIRMI – OSNIVANJE DOO

Želite da pokrenete biznis i osnujete firmu u Srbiji? Saznajte kako da to najjednostavnije učinite.

Na sreću, danas, više nije komplikovano osnovati i registrovati firmu – privredno društvo (zakonski naziv), kao što je to nekada bio slučaj. Celokupan proces osnivanja i registracije firme u nadležnom registru može biti obavljen za samo dva dana! Prvo pitanje koje sebi i vašem advokatu za osnivanje firmi postavljate kada je reč o osnivanju firme tiče se oblika (forme) privrednog društva za vašu firmu. Ako je u pitanju mali ili srednji biznis koji planirate da pokrenete sami ili sa nekolicinom vama bliskih ljudi, nema dileme da je najbolje firmu osnovati u formi društva sa ograničenom odgovornošću (DOO). Inače, ova forma privrednih društava je ubedljivo najzastupljenija u domaćoj poslovnoj praksi.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – GLAVNE PREDNOSTI

Kao glavna prednost kod društava sa ograničenom odgovornošću (DOO) javlja se činjenica da članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva svojom imovinom. Dakle, kod ove forme privrednog društva, osnivači su maksimalno zaštićeni jer njihova imovina ne može da bude predmet potraživanja za obaveze koje je preduzelo samo privredno društvo. Privredna društva koja se osnivaju u formi DOO, po pravilu, imaju mali broj članova, najčešće jednog, dvojicu ili trojicu, koji su koji su povezani prijateljskim relacijama.

U formi DOO-a mogu da se obavljaju gotovo sve privredne delatnosti, osim delatnosti banaka i drugih specijalizovanih finansijskih delatnosti. Sa druge strane, DOO ne može da privlači veliki kapital putem emitovanja svojih udela trećim licima, kao što je to slučaj sa akcionarskim društvom. Međutim, to ovde, po pravilu, i nije nedostatak jer osnivači DOO-a žele da kao poslovne partnere imaju svega par ljudi u koje imaju veliko poverenje pri čemu nemaju megalomanske finansijske apetite.

POSTUPAK OSNIVANJA DOO – ŠTA JE SVE POTREBNO?

Osnivanje DOO, kao i svih drugih formi privrednih društava, se vrši pred Agencijom za privredne registre. U ovoj agenciji (APR) se vodi registar privrednih društava u koji se upisuju svi relevantni podaci i kasnije promene podataka DOO. Postupak registracije je veoma brz, pa tako možete očekivati da će već dva dana od podnošenja prijave vaša firma biti registrovana u APR-u.

Pre nego što se upustite u rešavanje ostalih formalnosti, potrebno je da odaberete poslovno ime za vašu firmu. Poslovno ime se sastoji iz tri komponente: naziva, oznake forme (u našem slučaju DOO), i ima sedišta firme. Naziv firme mora da bude originalan, tako da morate da odaberete neki naziv koji već nije registrovan. Da bi ste bili sigurni da je naziv originalan, potrebno je da pozovete APR i raspitate se da li je neka firma već registrovana pod tim nazivom.

Šta se sve mora priložiti APR-u radi osnivanja DOO-a?

1) Jedinstvena registraciona prijava, čiji obrazac se nalazi na sajtu APR-a. U ovu prijavu se unose osnovni podaci o vašoj firmi.

2) Ugovor/odluka o osnivanju, u zavisnosti od toga da li DOO osniva jedno (odluka) ili više lica (ugovor). Predstavlja osnivački (konstitutivni) akt društva i pri čemu se potpisi na istom moraju overiti kod javnog beležnika. Ugovor/odluka o osnivanju moraju da sadrži najvažnije podatke o DOO, kao što su: lično ime i prebivalište osnivača, poslovno ime i sedište, pretežnu delatnost, ukupan iznos osnovnog kapitala, podatke o ulozima, podatke o udelima i dr. Za sastavljanje ovog ugovora najbolje je da se obratite advokatu za osnivanje firmi.

3) kopije ličnih karata za osnivače – naše državljane odnosno kopija pasoša za osnivače – strance

4) dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja – 4.900,oo dinara i naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta – 1.000,oo dinara

Zahvaljujući jednošalterskom sistemu registracije, DOO će od APR-a istovremeno sa donošenjem resenja o osnivanju dobiti i matični broj, kao i poreski identifikacioni broj (PIB).

KOLIKI JE MINIMALNI OSNIVAČKI KAPITAL DOO?

Minimalni osnivački kapital DOO iznosi 100 dinara. Osnivački kapital se formira na osnovu uloga osnivača. Ulozi osnivača mogu da budu novčani i nenovčani (stvari i prava). U momentu osnivanja DOO dovoljno je da se upišu ulozi osnivača (registrovani kapital), pri čemu oni, po zakonu, imaju rok od 5 godina da te uloge uplate odnosno unesu u ovo privredno društvo. Dakle, hipotetički je moguće osnovati DOO bez uplate niti jednog dinara!

ŠTA DALJE, NAKON ODLUKE O OSNIVANJU?

Nakon što se preuzme rešenje o osnivanju DOO, sledeći korak je izrada pečata firme. Ovu uslugu pružaju brojne pečatoreznice u blizini APR-a, a cena se kreće između 1.500,oo – 4.000,oo dinara. Posle toga, potrebno je otvoriti dinarske i devizne račune kod poslovne banke/banaka. Kada završi sve ove formalnosti, osnivači DOO mogu da angažuju knjigovodstvenu kuću koja bi vodila njihove poslovne knjige i podnosila odgovarajuće finansijske izveštaje APR-u ili da pak sami obavljaju ovaj posao (posredstvom svojih zaposlenih).

 Za više informacija i pomoć oko osnivanja firme i drugih pitanja iz domena advokatska kancelarija za privredno pravo najbolje je da se obratite za stručnu pomoć advokatu za osnivanje firmi.
                                                         

Share this post

Ostavite odgovor