Blog

PARNICA U BEOGRADU – PREKLUZIJA I NJENE POSLEDICE

Ako misliš da putuješ kreni na vreme!

Zakasnili ste na avion i propustili letovanje. Neće vas obasjati sunce Sen Tropea, ali ne očajavajte jer ima i gore, a to je onda kada „sunce pravde“ ne obasja onog koji za njim žudi. Pitate se verovatno šta činiti da vas ne zadesi takva zla sudbina? Poštovana gospodo, samo jedno – nosite uvek sa sobom časovnik.

Prekluzija je institut građanskog prava koji dovodi do gubitka nekog prava usled njegovog nevršenja. Kod ovog pravnog instituta dolazi do izražaja jedan važan kvalitet prava – potreba za pravnom sigurnošću.

Ljudi, po pravilu, mogu u svako doba da se otisnu u pravna prostranstva u potrazi za pravdom. Međutim, i u svetu prava postoje momenti kada se „kapije zatvaraju“, a ulaz onima koji su ispred biva zauvek onemogućen. Ovo se događa kada nastupi potreba da se očuvaju postojeći pravni odnosi i sankcioniše nezainteresovanost onih koji misle da im neko pravo pripada, a pritom ne čine ništa da ga ostvare.

Prekluzija se odnosi na preobražajna prava. Do konačnog gubitka prava dolazi kada pravu „odzvoni sat“ tj. proteknu prekluzivni rokovi. Izreka da je pravda spora ali dostižna ne važi bezuslovno za pravdu prava, već za jednu drugu – metafizičku (božansku) pravdu. Na žalost ljubitelja pravde, u pravu često ono što je sporo biva i nedostižno, već voljom samog zakonodavca.

Prekluzivni rokovi mogu biti: subjektivni (koji teku od dana saznanja za neku činjenicu) I objektivni (koji teku od nastanka nekog pravno relevantnog događaja bez obzira na trenutak saznaja za njega).

Na prekluzivne rokove sud vodi računa ex officio (po službenoj dužnosti), tako da nije potrebno da se stranke na njih pozivaju. Najznačajniji su prekluzivni rokovi za podnošenje: tužbe, žalbe i povraćaja u pređašnje stanje.

Za više informacija o ovom i drugim pitanjima koji se javljaju u parnicama najbolje da potražite stručnu pomoć advokata.

                                                           advokat Ivan Ječmenica mob. 065/809 54 13

Share this post

Comments (2)

Ostavite odgovor