Blog

pravo na uvećanu zaradu nastavnika

IOP 2 – PRAVO NA UVEĆANJE ZARADE NASTAVNIKA

U cilju što bolje inkluzije dece sa smetnjama u razvoju, u srpskim školama je od pre nekoliko godina uvedena mogućnost da u jednom redovnom odeljenju mogu da budu do dva učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. U narednim redovima ćemo pokušati da ukažemo na pravni aspekt položaja nastavnika u ovakvim „inkluzivnim“ školskim odeljenjima, a naročito na tzv. iop 2 – pravo na uvećanje zarade nastavnika.

Prosvetna politika Republike Srbije veliku pažnju poklanja što delotvornijoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Pored specijalizovih škola koje pohađaju isključivo deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao imperativ, javila se i potreba da se ovoj deci omogući pristup i tzv. redovnim školama. Ova potreba je naročito izražena u malim sredinama, gde ne postoji niti organizacioni, niti infrastrukturni uslovi za formiranje specijalizovih školskih odeljenja. Ovakvo rešenje predstavlja veliki izazov za nastavnike s obzirom na brojne i značajne specifičnosti rada sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Nastavnici koji rade sa decom sa smetnjama u razvoju su u obavezi da napišu poseban, individualizovan, program nastave, u skladu sam mišljenjem Interresorne komisije i da rade po istom. Ovo dovodi do znatnog povećanja obima posla jednog nastavnika koji pored rada po klasičnom nastavom programu, biva prinuđen da prati i poseban program nastave. S obzirom da deca sa smetnjama u razvoju imaju značajne poteškoće u savlađivanju gradiva, to je nastavnik prinuđen da sa njima radi dodatno u odnosu na ostalu decu koja pohađaju redovnu nastavu.

Kao jedno od ključnih pitanja koje tangiraju pravni status ovih nastavnika iskrsava ovo – da li nastavnici iz grupe “iop 2” imaju pravo na uvećanu zaradu za rad sa decom sa smetnjama u razvoju?

PRAVO NA UVEĆANU ZARADU ZA IOP 2?

U najkraćem – odgovor je da!

Domaći zakonodavac je prepoznao specifičnosti pravnog položaja nastavnika koji rade sa decom sa smetnjama u razvoju, a u smislu zahteva za njihovo svakodnevno dodatno angažovanje i dodatni napor u radu, te je predvideo da nastavnik ovog odeljenja  ima pravo na uvećanu zaradu od 10%.

Nažalost, svedoci smo činjenice da škole ne isplaćuju nastavnicima ovu vrstu „stimulacije,“ što je porazna svakodnevnica.

Svakako, nastavnici koji rade sa decom sa smetnjama u razvoju mogu svoje pravo na uvećanu zaradu da ostvare pred sudovima. S obzirom da potraživanja iz oblasti radnih odnosa zastarevaju u roku od 3 godine, to bi zaposleni nastavnik imao pravo na iznos uvećane zarade za poslednje tri godine. Pri tome, nastavnik bi imao pravo i na zakonsku zateznu kamatu za svaku neiplaćenu zaradu ponaosob počev od momenta kada je ista trebala da bude isplaćena imajući u vidu da je škola postupala nesavesno i odbila da isplati nastavniku ono što mu po zakonu pripada.

Za više informacija o ovom, kao i o drugim pitanjima iz oblasti radnog prava, možete kontaktirati advokata.

Share this post

Ostavite odgovor