Blog

PRILOG IZ ŠALJIVE ADVOKATURE – VEŠTAK

Ne, to nije muž od veštice. Mada umeju da koriste reči koje su većini ljudi nerazumljive!

Veštaci su fizička lica koja imaju potrebno stručno znanje da zapažaju činjenice i izvode zaključke povodom predmeta dokazivanja.

Dakle, ona moraju da imaju potrebna stručna znanja kojima sudija ne raspolaže! Veštak obično daje nalaz i mišljenje povodom predmeta dokazivanja.

Veštačenje je procesna radnja kojim se dolazi do iskaza veštaka, koji organima postupka služi kao dokazno sredstvo.

Veštačenja u krivičnom postupku su mnogobrojna i raznovrsna. Mada najčešća su veštačenja telesnih povreda, leša i psihijatrijsko veštačenje.

Veštaka treba razlikovati od svedoka pre svega po tome što se od njega traži mišljenje, dok se od svedoka traži prosta reprodukcija činjenica koje je opazio.

Konačno, ako sumnjate da su veštak i vaš protivnik u srodstvu ili u bračnoj i venbračnoj zajednici, možete tražiti njegovo izuzeće.

Share this post

Ostavite odgovor