Blog

RAZVOD BRAKA – MODALITETI I POSTUPAK – ADVOKAT ZA RAZVOD BRAKA

U redovima koji slede bavićemo se pitanjem razvoda braka. Upoznaćemo vas sa modalitetima razvoda, sadržinom sudskog postupka i pravnim posledicama. Ako nastupi brodolom bračne zajednice kao jedini imperativ se javlja pitanje kako se najbezbolnije razići. Međutim, ako su u braku rođena deca stvar postaje utoliko komplikovanija i stresnija, a sudski postupak razvoda dugotrajniji i složeniji. Advokat za razvod braka vas vodi kroz postupak razvoda braka.

Brak predstavlja zajednicu života muškarca i žene. U našem pravu, brak je definisan kao raskidiv, tako da svaki supružnik može da inicira postupak razvoda braka čak i uprkos eventualnom protivljenju drugog supružnika. Brak se razvodi u sudskom postupku pred sudom na čijoj teritoriji su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište.

Porodični zakon RS predviđa dva razloga za razvod braka, pri čemu su isti dati u vidu jedne veoma apstraktne definicije pod koju se mogu podvesti gotovo svi razlozi koji u praksi navode supružnike da posegnu za razvodom braka. To su: 1) ozbiljno i trajno poremećeni bračni odnosi i 2) objektivna nemogućnost ostvarivanja zajednice života supružnika.

MODALITETI RAZVODA BRAKA

Postoje dva modaliteta za razvod braka:

1) podnošenje tužbe (razvod braka po tužbi) i
2) podnošenje predloga za sporazumni razvod braka (razvod braka po sporazumu)

Ako me, kao nekoga ko je advokat za razvod braka,  pitate koji od ovih modaliteta za razvod braka je jednostavniji i brži, kao iz topa ću vam odgovoriti da je to razvod braka po sporazumu. Ipak, ovde ima jedna caka.

Naime, da bi supružnici mogli podnesu predlog za sporazumni razvod braka neophodno je da postignu dogovor o sledećim pitanjima: 1) kom supružniku će biti poverena maloletna deca radi samostalnog vršenja roditeljkog prava (ako ih imaju) 2) koliko će na ime izdržavanja maloletne dece (alimentacije) plaćati supružnik kome deca nisu poverena radi vršenja roditeljskog prava 3) način održavanja ličnih kontakata maloletne dece sa supružnikom kome nisu poverena radi vršenja roditeljskog prava 4) način deobe zajedničke imovine supružnika (ako su istu stekli u toku braka).

Dakle, da bi supružnici mogli da se razvedu po predlogu za sporazumni razvod neophodno je da postoji potpuna saglasnost u pogledu svih aspekata vršenja roditeljskog prava, kao i u pogledu deobe zajedničke imovine.

Samo u tom slučaju, supružnici će imati privilegiju da se razvedu kako se to kolokvijalno govori „na jednom ročištu“, bez nepotrebnog produžavanja razvodne agonije. Sastavljanje sporazuma o razvodu braka treba poveriti advokatu za razvod braka, jer ćete samo tako dobiti potpunu pravnu zaštitu i izbeći sve rizike koji se mogu javiti na ovom putu.

Sa druge strane, ako ne postoji saglasnost (dogovor) supružnika u pogledu gore navedenih pitanja, što je najčešće slučaj u praksi, kao jedina mogućnost se javlja razvod po tužbi. Tužbu podnosi jedan od supružnika tražeći da sud razvede brak, a ako supružnici imaju maloletnu decu sud će morati da odluči i o tome: 1) kome će deca/dete biti povereno radi samostalnog vršenja roditeljskog prava 2) koliko će na ime izdržavanja (alimentacije) plaćati drugi roditelj 3) na koji način će drugi roditelj viđati dete.

POSTUPAK RAZVODA BRAKA

Postupak za razvod braka odlikuju izvesne specifičnosti koje ga razlikuju u odnosu na klasični parnični postupak. Prvo, u ovom postupku značajnu ulogu igra Centar za socijalni rad koji daje nalaz i mišljenje o svim pitanjima koja se tiču vršenja roditeljskog prava. Tako, Centar daje mišljenje o tome: koji roditelj je podobniji da mu dete bude povereno radi samostalnog vršenja roditeljskog prava, koliko na ime izdržavanja treba da plaća drugi roditelj i na koji način treba urediti pitanje održavanja ličnih kontakata maloletnog deteta i drugog roditelja (kome dete nije povereno). Sudovi u praksi često u potpunosti prihvataju nalaz i mišljenje Centra za socijalni rad tako da je njihova uloga od ogromne važnosti za ishod spora.

Spor za razvod braka je hitne prirode, tužba se ne dostavlja tuženom na odgovor, a sud, po pravilu, sprovodi postupak samo na dva ročišta nakon čega zaključuje raspravu i presuđuje.

POSTUPAK POSREDOVANJA – MIRENJE I POGODBA

Kao druga specifičnost sporova za razvod braka javlja se postupak posredovanja. Naime, imajući u vidu društveni značaj braka i imperativ da se porodica sačuva na okupu, zakonodavac predviđa institut posredovanja, kao poslednju šansu da se supružnici eventualno izmire i odustanu od razvoda, a ako to nije moguće da makar postignu dogovor o vršenju roditeljskog prava nad maloletnom decom i podeli zajedničke imovine. Postupak posredovanja sprovodi sudija koji kasnije ne može učestvovati u donošenju odluke u kasnijoj fazi postupka, ako posredovanje u potpunosti ne uspe. Postupak posredovanja traje najduže 4 meseca od dana podnošenja tužbe za razvod.

Posredovanje se sastoji iz dve faze: 1) mirenje i 2) pogodba.

Mirenje se sprovodi samo u bračnom sporu koji je pokrenut tužbom za razvod braka. Svrha mirenja je, kao što mu i ime kaže, da supružnici odustanu od razvoda braka i prevaziđu bračne konflikte. Mirenje predstavlja intimnu i poverljivu procesnu radnju tako da njoj ne prisustvuje advokat za razvod braka. Ako se supružnici pomire smatraće se da je tužba za razvod braka povučena. Međutim, ako do pomirenja ne dođe prelazi se na sledeću fazu posredovanja – nagodbu.

Svrha nagodbe se sastoji u tome da se poremećeni odnos između supružnika razreši bez konflikata nakon razvoda braka, i to tako što će oni postići dogovor o vršenju roditeljskog prava. Ako supružnici postignu sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine smatraće se da je pogodba uspela u celosti. Sa druge strane, ako se sporazumeju u pogledu jednog od navedenih pitanja, smatraće se da je pogodba delimično uspela. Ono o čemu su se supružnici nagodili ulazi u izreku sudske presude.

Za više informacija o ovom pitanju, kao i drugim pitanjima iz domena advokatska kancelarija za razvode, najbolje je da se obratite advokat za razvod braka.

Share this post

Ostavite odgovor