Blog

elektronsko osnivanje doo

SAMOPOMOĆ – PARNICA U BEOGRADU

Lopov vam je upravo ukrao novčanik. Logika stvari nalaže da pojurite za njim i vratite oteto. Da li pravo odobrava ovakvo vaše postupanje?

Naravno da odobrava, jer ono nema za cilj da život otežava i od „gotovog pravi veresiju“, već naprotiv da ga učini lakšim. Pravni poredak rukovođen idejom da upravo postoji zbog ljudi, a ne obratno da ljudi postoje zbog prava dozvoljava da se ponekad „pravda uzme u svoje ruke“.

Čovek može da „istera pravdu“ sam, bez ičije pomoći kada za tim postoji preka potreba.
Samopomoć predstavlja hitno potrebnu radnju povređivanja tuđeg pravnog dobra da bi se obezbedilo ili ostvarilo svoje ili tuđe pravo traženja ili pak izbegle neizbežne teškoće njegovog docnijeg ostvarivanja. Ovaj pravni institut postoji u interesu građana, ali koristi i sudovima jer omogućava rešavanje sporova vansudskim putem – vlastitom snagom i umećem.

KAD JE SAMOPOMOĆ DOPUŠTENA – USLOVI?

Da bi samopomoć bila dopuštena potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

1) likvidno pravo – potrebno je da lice koje preduzima samopomoć zaista i poseduje neko pravo (iz našeg primera sa početka teksta: da bude vlasnik novčanika)
2) nedostižna sudska zaštita (neblagovremena ili nedelotvorna) – samopomoć ne trpi odlaganje jer nema izgleda za blagovremenu i efikasnu zaštitu (iz našeg primera sa početka teksta: u blizini nema policajca koji bi uhapsio kradljivca našeg novčanika)
3) samopomoć je potrebna i vrši se na primeren način
4) odsustvo očigledne nesrazmere – interes lica kojem se škodi radnjom samopomoći ne sme biti nesrazmerno vredniji od štićenog titularevog interesa ( iz našeg primera: ne smeš da ubiješ lopova zbog novčanika)
5) prirodna volja – faktička sposobnost posedovanja volje da se zaštiti svoje pravo

Ako su ispunjeni navedeni uslovi radnja povrede tuđeg prava u samopomoći nije protivpravna. Međutim, onaj koji vrši samopomoć ne sme da dozvoli da njime ovlada misao „daću ja njemu svoje“ jer u tom slučaju dolazi do prekoračenja samopomoći i nastanka odgovornosti onog koji se sveti.

I ono najvažnije – ko štetu, bilo materijalnu bilo nematerijalnu, prouzrokuje u dopuštenoj samopomoći nije dužan da je nadoknadi izuzev ako je sam skrivio potrebu samopomoći (npr. prodavac odbio da primi cenu od kupca, a kasnije vrši radnju samopomoći zbog cene).

Za više informacija o ovom pitanju najbolje je da se obratite advokatu.
                                                                                              

Share this post

Ostavite odgovor