Blog

RADNA DOZVOLA ZA POSEBNE SLUČAJEVE ZAPOŠLJAVANJA STRANACA – ADVOKAT ZA STRANCE

S obzirom da smo već pisalo o opštem režimu dobijanja radnih dozvola za strance, vreme je da vas advokat za strance upozna sa mogućnošću dobijanja radnih dozvola za pojedine specifične kategorije stranaca.

Šta smo pisali o opštem režimu radnih dozvola za strance možete pročitati ovde.

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja izdaje se na zahtev poslodavca, i to za:

1) upućena lica;
2) kretanje u okviru privrednog društva;
3) nezavisne profesionalce;
4) osposobljavanje i usavršavanje

RADNA DOZVOLA ZA UPUĆENA LICA

Radna dozvola za upućena lica zaposlena kod stranog poslodavca izdaje se na zahtev poslodavca radi obavljanja poslova ili vršenja usluga na teritoriji Srbije.

Uslov za izdavanje radne dozvole jeste da stranac ima:

1) odobrenje za privremeni boravak stranca;

2) zaključen ugovor između poslodavca za koga se obavljaju poslovi ili vrše usluge i stranog poslodavca koji obavezno sadrži mesto i rok za obavljanje posla;

3) dokaz da je upućeno lice zaposleno kod stranog poslodavca najmanje jednu godinu;

4) akt o upućivanju na privremeni rad u Srbiju kojim se utvrđuje način ostvarivanja prava i obaveza iz rada, kao i način smeštaja i ishrane za vreme boravka i rada u Srbiji

Radna dozvola za upućena lica izdaje se za period za koji je zaključen ugovor između poslodavca za koga se vrše usluge i stranog poslodavca ali ne duže od godinu dana.

Radna dozvola za upućena lica može se produžiti najduže do dve godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca za poslove ili usluge od interesa za Republiku Srbiju.

Prilikom podnošenja zahteva za produženje najbolje je da vam stručnu pomoć pruži advokat za strance.

Izuzetno od ovih pravila, radna dozvola za upućena lica od strane stranog poslodavca registrovanog za obavljanje delatnosti u državi sa kojom Srbija ima zaključen međunarodni ugovor kojim se uređuje upućivanje, izdaje se u postupku, saglasno uslovima i za period utvrđen tim sporazumom.

Informaciju o tome sa kojim državama Srbija ima zaključene međunarodne ugovore kojom se uređuje ova oblast može da vam da vaš advokat za strance.

RADNA DOZVOLA ZA KRETANJE U OKVIRU PRIVREDNOG DRUŠTVA

Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu izdaje se na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva koje je registrovano u Republici Srbiji, u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog na rad u taj ogranak, odnosno zavisno društvo.

Ovu vrstu radne dozvole može dobiti lice koje je kod stranog poslodavca zaposleno najmanje godinu dana na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti (ključno osoblje), kao i da će u Srbiji obavljati iste poslove. Prilikom dobijanja ove vrste radne dozvole značajnu ulogu može imati advokat za strance koji treba da vas ukaže na najjednostavniji pravni put.

Pored toga, radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu izdaje se i na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva koje je registrovano u Srbiji, u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog pripravnika na rad u tu organizacionu jedinicu, odnosno zavisno društvo.

Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva izdaje se na period dok traje privremeni boravak, ali ne duže od jedne godine.

Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva može se produžiti najduže do dve godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca za poslove ili usluge od interesa za Republiku Srbiju.

RADNA DOZVOLA ZA NEZAVISNOG PROFESIONALCA

Radna dozvola za nezavisnog profesionalca izdaje se na zahtev poslodavca, odnosno krajnjeg korisnika usluga.

Ova vrsta radne dozvole izdaje se ako nezavisni profesionalac poseduje:

1) odobrenje za privremeni boravak;

2) zaključen ugovor sa poslodavcem ili krajnjim korisnikom usluga koji obavezno sadrži rok za obavljanje posla;

3) odgovarajuće visoko obrazovanje i/ili tehničke kvalifikacije i propisano radno iskustvo u struci.

Radna dozvola za nezavisnog profesionalca izdaje se na period potreban za obavljanje posla, ali ne duže od godinu dana.

RADNA DOZVOLA ZA OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

Radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje izdaje se na zahtev poslodavca, odnosno stranca radi obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja.

Ova radna dozvola izdaje se ako stranac poseduje:

1) odobrenje za privremeni boravak;

2) zaključen ugovor sa poslodavcem o obavljanju obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, koji sadrži mesto i rok trajanja.

Radna dozvola za stručno osposobljavanje i usavršavanje izdaje se na period trajanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, ali ne duže od 1 godine, uz mogućnost produženja za još godinu dana.

Za više informacija o ovom pitanju, kao i o drugim pitanjima iz domena advokat za strance, najbolje je da se obratite advokatu.

                                   

Share this post

Ostavite odgovor