Blog

radna dozvola za zapošljavanje stranaca

RADNA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA – NOVINE

S obzirom da se Republika Srbija poslednjih godina suočava sa velikom problemom u vidu deficita radne snage u vitalnim privrednim granama poput građevinarstva i industrije, to se kao imperativ javlja olakšavanje pristupa stranim državljanima domaćem tržištu rada. Na tom fonu su i izvršene izmene Zakona o zapošljavanju stranaca, o kojima će biti reči u ovom tekstu.

Cilj izmena Zakona o zapošljavanju stranaca bile su pojednostavljivanje i integracija procesa dobijanja viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja stranaca (Viza D) i radnih dozvola. Kao glavni adresati izmena javljaju se strani državljani kojima je za zapošljavanje u Republici Srbiji neophodna viza za duži boravak (Viza D) poput Indijaca, Pakistanaca, Kineza i dr. Viza za duži boravak (Viza D) omogućava strancima da borave i rade u Republici Srbiji u periodu od 90 do 180 dana. Vizu za duži boravak (Viza D) izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu.

Zakonom o zapošljavanju stranaca je propisano da se strancu koji ima odobrenu vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja (Viza D) mogu izdati sledeće radne dozvole:

  • radna dozvola za zapošljavanje stranaca;
  • radna dozvola za upućena lica;
  • radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva;
  • radna dozvola za samozapošljavanje i
  • radna dozvola za nezavisnog profesionalca.

PARALELNO VOĐENJE POSTUPAKA ZA VIZU I RADNU DOZVOLU

Ključnu novinu predstavlja mogućnost paralelnog vođenja postupaka za dobijanje vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja (Vize D) i radne dozvole, čime se doprinosi efikasnosti procedura zapošljavanja stranaca.

Kao prvi korak se javlja podnošenje zahteva za vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja (Viza D) diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Ovaj zahtev za vizu podnosi stranac, pri čemu je isti moguće elektronski podneti bez ličnog pristupanju u diplomatsko-konzularno predstavništvo, dok najveći deo neophodne dokumentacije treba da obezbedi budući poslodavac u Republici Srbiji.

Podnošenjem zahteva za vizu diplomatsko-konzularnom predstavništvu stranac dobija jedinstveni ID broj pod kojim je zaveden njegov zahtev i po kome će biti izdata viza. Čim stranac dobije ID broj njegov budući poslodavac u Republici Srbiji može da pokrene proceduru za izdavanje radne dozvole pred Nacionalnom službom za zapošljavanje. Ovo je velika prednost budući da je postupak za izdavanje radne dozvole nešto duži, te da u okviru njega treba sprovesti tzv. test tržišta rada – ishodovati izveštaj da među srpskim državljanima i strancima sa stalnim nastanjenjem nema onih koji ispunjavaju uslove za rad na tom radnom mestu.

Treba imati na umu da će se radna dozvola za zapošljavanje stranaca izdati samo u slučaju da stranac dobije vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja. Dužina trajanja radne dozvole je ograničena vremenom na koje je izdata viza za duži boravak na osnovu zapošljavanja (Viza D). Pre isteka roka važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja (Viza D), ako njegovo poslovno angažovanje u Republici Srbiji traje duže od roka važenja vize za duži boravak stranac treba da podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka u Republici Srbiji.

Za više informacija o ovom, kao i o drugim pitanjima iz domena prava stranaca, možete da kontaktirate advokata.

 

Share this post

Ostavite odgovor