Blog

privremeni boravak ruskih državljana u srbiji

SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

Za jedan od najtežih i najturbulentnijih događaja iz sfere porodičnog života – razvod braka, porodičnopravno zakonodavstvo je iznedrilo pravni institut koji predstavlja svojevrstan „pojas za spasavanje bračnih brodolomnika“ koji im omogućava da na, najsuptilniji i najdostojanstveniji mogući način, završe bračnu epopeju. Reč je o institutu – sporazumnog razvoda braka.

Sporazumni ravod braka predstavlja pravni način razvoda braka putem konsezusa oba supružnika. Dakle, kao što su supružnici, u vreme kada je ljubav cvetala, sporazumno stupili u brak, tako i sada, u vremenima bračnog brodoloma, mogu odlučiti da sporazumno razvedu brak.

Međutim, korišćenje instituta sporazumnog razvoda braka pred supružnike stavlja imperativ da postignu najširi mogući konsezus u pogledu svih važnih pitanja koja su nastala na temelju postojećeg braka.  Naime, supružnici moraju da postignu pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Ako supružnici ne mogu da se sporazumeju u pogledu ovih važnih pitanja, tada im ostaje kao jedina mogućnost razvod braka putem tužbe.

SPORAZUM O VRŠENJU RODITELJKOG PRAVA I DEOBI ZAJEDNIČKE IMOVINE

Kada je o vršenju roditeljskog prava reč, supružnici mogu postići sporazum o zajedničkom vršenju roditeljkog prava i sporazum o samostalnom vršenju roditeljkog prava.

Ukoliko se supružnici sporazumeju da se dete/deca povere jednom od supružnika radi samostalnog vršenja roditeljkog prava, pismeni sporazum mora sadržati dogovor supružnika u pogledu visine alimentacije koju će u budućnosti plaćati supružnik kome dete/deca nisu  poverena, kao i način održavanja ličnih odnosa između supružnika kome deca nisu poverena i dece.

Kada je reč o deobi zajedničke imovine supružnika, neophodno je prethodno ukazati šta predstavlja zajedničku imovinu supružnika. Naime, pod pojmom zajedničke imovine supružnika se smatra imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku. Prema tome, u obzir dolaze kako nepokretne stvari poput nekretnina i zemljišta, tako i pokretne stvari poput automobila, nameštaja, dragocenosti i sl.

Uobičajeno, pod deobom imovine, se podrazumeva utvrđivanje suvlasničkog udela svakog supružnika u stečenoj imovini – npr. da se utvrdi da su oba supružnika vlasnici po 1/2 stana. Međutim, pravno  je dopušteno i da se deoba vrši na način da jednom supružniku pripadne u isključivu svojinu jedna stvar, a drugom u isključivu svojinu druga stvar – npr. da jednom supružniku pripadne u svojinu kuća, a drugom supružniku automobil. Na koncu, deoba se može izvršiti i na način da jedan supružnik dobije svu imovinu koja je stečena u toku braka, a da drugi supružnik ne dobije ništa.

NAČIN POKRETANJA?

Sudski postupak sporazumnog razvoda braka se pokreće podnošenjem Predloga za sporazumni razvod braka nadležnom sudu prema mestu poslednjeg zajedničkog prebivališta supružnika.

S obzirom da formalnom razvodu braka, često prethodi dugogodišnja faktička razdvojenost supružnika, od kojih neki žive u inostranstvu, to se kao mogućnosti javlja da supružnici angažuju advokate koji bi u njihovo ime potpisali i podneli Predlog za sporazumni razvod braka i zastupali ih u daljem toku postupka. Punomoćje koje supružnik daje advokatu za podnošenje Predloga za sporazumni razvod braka mora biti specijalno (sadržati iscrpno sve detalje u pogledu sporazuma supružnika), kao i overeno od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva naše zemlje u inostranstvu, a u odsustvu istog pred nadležnim organima overe tih zemalja – npr. notara.

KOJE SU PREDNOSTI SPORAZUMNOG RAZVODA BRAKA?

Kao ključna prednost ovog vida razvoda braka se javlja brzina i ekonomičnost. Za razliku od mukotrpnih i dugotrajnih brakorazvodnih parnica pokrenutim tužbom za razvod braka, sudski postupak pokrenut putem Predloga za sporazumni razvod braka se, po pravilu, okončava na jednom ročištu, dakle, kroz nekoliko meseci.

Dalje, sa psihološkog aspekta, ovaj način razvoda braka se javlja kao bezbolniji jer generiše manje stresa, kako među supružnicima, tako i među njihovom maloletnom decom.

Za više informacija o ovom, kao i o drugim pitanjima iz domena porodičnog prava, budite slobodni da kontaktirate advokata.

Share this post

Ostavite odgovor